Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

Tulang Ladino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagsulat sa dalawang wika ang mga makatang Ladino.Tinulaan nila ang bayan ng Diyos, ang mag-anak ng Maykapal na lumalaboy at nawawala sa paghahanap ng kanilang Ama.Hitik ito sa dinaglat na anratibo at naglilitaw sa mga salaysay ng kolonyalismo. Sa tula ng mga misyunero, pangunahin ang pagsasalayssay ng sa bayan ng Diyos. Nagpapahiwatig ito ng pagkawala ng manlalakbay, isang tagpo na nakaaantig sa damdamin ng mambabasa. Sa ganitong sitwasyon, ipinapasok ang ideya ng relihiyon bilang isang bagay na maaaring tanggulan sa ganitong panahon ng ligalig.. Iginagawi ng makata ang mambabasa upang mapabilang sa bayan ng Diyos.

Ang tulang ladino ay sinasabing isang anyo ng pagkontra sa kolonyalismo (contracting colonialism). Ayon kay Vicente Rafael, "Contracting colonialism is a strategy that shortcircuits the authority's message". Isang paraan ng contracting colonialism ang panulaang ladino dahil ang mga tulang ito ay nasusulat sa ating sariling wika at sa gayong paraan ay naisasapilipino ang Kristiyanismo.

 

Ilang Halimbawa:

Salamat nang Ualang Hanga         –Fernando Bagongbanta

Salamat nang Ualang Hoyang        –Pedro Suarez Ossorio

May Bagyo Ma’t May Rilim         –Di-kilala