Make your own free website on Tripod.com
Tanaga

-naglalaman ng talinghaga na iniuugnay sa misteryo, kalabuan at parabolikong diskurso

-nagiging intelektwal at emosyonal na pagpapahayag na siyang ikinaiba sa salawikain

-gumagamit ng analohiya sa pagitan ng mga sitwasyon sa buhay at sa mga panyayari sa kalikasan

-mayaman sa pagpapahiwatig

-ekstensyon ng salawikain

Halimbawa:

Puso co, i lulutang-lutang

Sa gitna ng caragatan

ang aking tinitimbolang

titig nang mata mo lamang.

Pangunahing Istruktura ng Tanaga:

  1. Binubuo ng apat na linya (quatrain) kung saan mayroong 7 pantig sa bawat linya
  2. Nahahati sa dalawang bahagi (couplets): una: nagpapakita ng isang sitwasyon

                                                   ikalawa: nagpapahayag ng obserbasyon

   3. Nananatili ang sukat at tugma sa pangalawang bahagi (2nd couplet)