Make your own free website on Tripod.com

Silid

 

Sa bukanliwayway

Ang bintana’y buksan

Bayaang mabilad ang silid sa loob

Huban na maligo

Lumanghap ng bango

Sa malahiningang simoy ng Habagat

At saka sa langit tumwang manalamin

Habang nagbibihis ng sinutlang sinag.

Ikaw rin ay silid

Madilim at kubli sa mga nagmamasid

Pusong nagtatago

Upang sumigla ka’t gumansa ang buhay

Mabuksan kang puso

Mabangong bulaklak ng katotohanan.