Make your own free website on Tripod.com

Salawikain

-subhektibo at maaaring bigyan ng higit sa isang interpretasyon

-nagbibigay pangaral

-gumagamit ng kabalintunaan sa pamamagitan ng pagtatabi ng dalawang magkaibang bagay o paksa

-gumagamit ng paralelismo

Ilang halimbawa:

Nuti ang gumamila

Nila ang sampaga

Ang catacatayac

Sucat macapagcati ng dagat

Mey malaquing halaghag

Mey monting di mabuhat

Mayaman ca man sa sabi

Duc-ha ca rin sa sarili

 

 

 

 

 

 

 

Pangunahing Istruktura ng Salawikain:

  1. Unang linya: tumutukoy sa isang sitwasyon
  2. Ikalawang linya: nagsasaad ng isang obserbasyon sa nabanggit na sitwasyon sa unang bahagi