Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang Transpormasyon ng mga Epiko sa Nobela

Ang transpormasyon ng mga epiko sa nobela ay maaring naging dulot rin ng Kristiyanismo. Una, ang mga katutubong epiko ay nabuwag at napalitan ng Pasyon. Tapos nagkaroon ng tinatawag na mga "proto-nobela;" mga sulating hindi pa ganap na nobela ngunit may mga katangian ng tulad sa nobela. Nagkaroon ng ganitong uri ng panitikan sapagkat humahanap ang gitnang uri ng panitikan na tutugon sa angangailangan nila para malibang, at kung minsan ay matuto ng mga bagong bagay.

 Isa sa mga katangian ng mga sinaunang nobela ang pagiging romantiko, o ang pagiging malayo sa pawang katotohanan. Maaring naging dulot ito ng katangian ng mga sinaunang epiko na malayo rin ang mga isinasalaysay sa katotohanan. At dahil libangan lang ang turing ng mga tao noon sa mga nobela, hindi kataka-takang romantiko nga ang mga ito. Ngunit ng umigting ang tensyon sa pagitan ng mga katutubong Indiyo at ng mga Kastila, at sa pagdami at pag-unlad ng pag-iisip ng mga ilustrado, ang mga nobela ay naging mas reyalistiko. Karaniwan ay pinapaksa rito ang kasalukayang suliranin na hinaharp ng isang indibidwal na nagnanais mag-ambag sa pagpapanibago ng lipunan. Dahil dito, ang mga napapabilang sa media klase na dati'y bumabasa lang ng mga romantikong nobela ay nagkaroon ng pagkakataong makibahagi sa adhikain ng magpapalay-politikal. Naging instrumento ng mga manunulat ang kanilang mga nobela para ilarawan at kabulukan ng buhay sa ilalim ng mga Kastila. 

Isang halimbawa nito ng proto-nobela Ang Urbana at Felisa ni Modesto de Castro. Ang "Urbana at Felisa" ay kuwento ng dalawang magkapatid na nagsusulatan; pinangangaralan ng mas nakaatatandang si Urbana ang kaniyang nakababatang kapatid na si Felisa tungkol sa iba't-ibang bagay. Bagamat ang anyo ng Urbana at Felisa ay sulat, itinuturi na rin itong protonobela sapagkat naroon ang iba't ibang elementong nobela tulad ng pagpapaliwanag at pagsisiwalat ng malalalim na pagmumuni-muni. Isa namang halimbawa ng nobela ang "Noli Me Tangere" ni Jose Rizal. Ang Noli me Tangere ay isang totoong nobela; nahahati ito sa mga kabanata, may kaniya-kaniyang kuwento ang mga karakter na pinagsasanib sa isang kuwento, at maraming mga pagbabago sa buod nito.