Make your own free website on Tripod.com

Ang Pasyon bilang Panghalip sa Epiko

        Nang dumating ang mga kastila sa Pilipinas, nabuwag ang paniniwalang animistiko. Sumamba ang mga katutubo sa dakilang ama at kay Kristo na ang dating sinasamba'y mga puno, bundok, langit, lupa, atbp. Dahil karaniwang tungkol sa mga bagay na ito ang panitikan ng mga sinaunang Pilipino, natabunan ang katutubong panitikan at napalitan ng panitikan ng kristyanismo. Isang halimbawa rito ang Pasyon. Dahil hindi umangkop sa mga Pilipino ang "Pasyong" Kastila, nagkaroon ng Pasyon na isinulat ng mga Pilipino para sa kapwa Pilipino. Bagamat tungkol sa kuwento ni Kristo ang mga pasyon ito, makikitaan ng bahid ng "pagka-Pilipino" ang mga ito.

        Isang halimbawa ang pasyon ni Gaspar Aquino de Belen: ang "Mahal na Pasion ni Jesu Christong Panginoon Natin na Tola." Sa simpleng pagkakasulat nito sa Filipino, siguradong nabahiran na ito ng pagka-Pilipino. Dahil unibersal ang tema nito, ang kuwento ni Kristo, umapela agad ito sa mga karaniwang Pilipino, na ngayo'y mas nauunawaan na ang kuwento ni Kristo. Dati ay hindi nila naintindihan ang kuwento ni Kristo dahil ikinuwento ito ng mga kastila ngunit mas naunawaan ng mga Pilipino ang Pasyon ng isang pilipino ang magkwento nito. Lalong mas "Pilipino" naman ang Pasyong Pilapil ni Mariano Pilapil. Sinalinan na ito ni Mariano Pilapil ng mga imahe at kakintalang mas mauunawaan ng mga Pilipino. Mayroon ng mga imahe ng ibat'-ibang bagay tulad ng liwanag, sandata, dilim, atbp. At kahit hindi masyadong umayon ito sa orihinal na pasyon, makikita rito kung paano nagiging "pilipino" ang ibang uri ng panitikan. (Contracting Colonialism).

Pasyong Pilapil

-ang sosyal na epikong Tagalog ng ika-19 na siglo at marahil ay epiko rin ng ibang taga-patag. (The social epic of the 19th century Tagalog and probably other lowlands groups as well)

-kinabibilangan ng mga panyayaring may kinalamn sa Paglikha ng Daigdig, Pagkahulog sa Kasamaan ng Tao at ang Huling Paghuhukom kung kaya't tinagurian ring unibersal na kasaysayan. (Include episodes relation to the Creation of the World, the Fall of Man, and the Last Judgment, making it a universal history)

-nagbabanggit ng mga imahe ng dilim at liwanag, at kawalan at pagkakaroon ng pag-asa. (Images of darkness to light, despair to hope, nurtures an undercurrent of millennial beliefs).