Make your own free website on Tripod.com

Ang Kwentong Bayan bilang Diskurso ng Katusuhan

Ang mga kuwentong bayan ay mga kuwentong mayaman sa siste at mga konotasyon, at karaniwan ay puno ito ng mga kabalintunaang karaniwan ay katuwa-tuwa. Repleksyon ng politika at ekonomiya ang mga ganitong uri ng salaysay, at karaniwang ipinapakita rito ang mga tensyon sa pagitan ng mga uri ng mamamayan. Sa mga kuwentong ito, parating nagtatagumpay ang mga nakababang miyembro ng lipunan, tulad ng mahihirap kung pangibabawan nila ang mga mayayaman sa mga kuwentong bayan. Maituturing ang kuwentong bayan na isang uri ng protesta kung saan ginagamit ang komedya at katatawanan upang isiwalat ang mahahalagang isyu sa lipunan.

 

Isang halimbawa ng kuwentong bayan ang kuwentong "Nagtinda si Juan ng Lorong Nagsasalita." Dito, kitang-kita ang katalinuhan at ang  kaniyang katusuhan ng lokohin niya ang isang hari at ang isang prinisipe. Nakakatawa ang kuwentong ito sapagkat katuwa-tuwa ang mga kinahitnatnan ng hari at ng prinisipe na parehong tatanga-tanga ng lokohin sila ni Juan. Sa totoong buhay, malabong mangyari ang ganito, ngunit sa pamamagitan ng kuwentong ito, nagkakaroon ng pagkakataon ang karaniwang tao na pagkatuwaan ang mga mayayamang mas makapangyarihan sa kanila.