Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang Epiko Bilang Diskurso ng Kabayanihan

Isang mahabang salaysay sa anyong patula na maaaring awtitin o isatono ang epiko. Ito ay hango pasalindilang tradisyon tungkol sa pangyayaring supernatural o kabayanihan at may layuning seryoso. Kinapapalooban at pinahahalagahan nito ang paniniwala, kaugalian, saloobin, at mga mithiin sa buhay.

Salaysay ng kapanapanabik na pakikipagsapalaran at marangal na gawain ng bayani ng lahi ang epiko. Itinuturing din itong salamin ng kagalingan ng mga katutubo, at dahil dito maaari nilang ipagmalaki hindi lamang ang bayaning nasa kanilang mga epiko kundi pati na rin ang kahusayan nila bilang isang lahi. Dahil dito, nagiging sanhi ng pagbubukluran ng mga mamamayan ang kanilang mga epiko; pinapatatag ng mga epiko ang pambayang sensibilidad na mahalaga sa kolektibong buhay. 

Isa sa mga kapansin-pansing katangian ng mga epiko ay ang pagiging tiyak at pagkamariin nito. May sinusundang isang karaniwang daloy ang mga epiko: una'y mahihimok siyang makipagsapalaran na karaniwa'y gawa ng kanilang mga diyos, sunod ay magkakaroon ng pagsubok ang bayani upang mapatunayan ang kaniyang kagitingan at kahusayan, tapos makikipagtunggali siya sa kaniyang mortal na kaaway, at sa huli ay magkakaroon ng pagsasaya. Ang ganitong "pattern" ng mga epiko ay isa sa mga dahilan mariin at tiyak ng mga epiko. Sanhi rin nito ang pagiging tiyak ng iba't-ibang aspeto ng epiko tulad ng misyon ng bayani, ang suliranin ng daigdig, at ang solusyon upang malunasan ang suliranin. Karaniwan rin sa mga epiko ang mga temang unibersal; ang mga temang ganito ay umaapila hindi lamang sa mga katutubo kundi pati na rin sa lahat ng lahi. Ang konsepto ng pagsupil sa kasamaan, pagliligtas ng kababihan at pagtatanggol sa tinubuang lupa ay mga halimbawa ng mga temang karaniwang matatagpuan sa mga epiko.

Paraan ng Pagkilatis ng Epiko

•Bilang ng taludtod

•Bilang ng mga oras ng pag-awit nito

•Kasalimuotan ng salaysay na tinatalakay dito