Make your own free website on Tripod.com

Kontemporaryong Panitikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa Bukang-liwayway ng Isang Kalayaan at Iba Pang Kuwento
by: Rosario de Guzman-Lingat


Binubuo ng labimpitong maikling kuwento ang aklat na ito na umiikot sa mga tema ng pag-ibig, digmaan, kalungkutan, pakikipagsapalaran, at mga katanungan sa buhay. Tulad ng ibang kuwento ni Rosario de Guzman-Lingat, nag-aanyaya sa mambabasa ang mga akda na tulad ng “Sa Bukang-liwayway ng Isang Kalayaan” at “Alipin” na magtungo sa isang panahong unti-unti nang naglalaho sa pangkalahatang kamalayan, tahakin ang landas ng kabayanihan at kataksilan, at sa wakas, ay pagsumikapang iugnay ang larawan sa panitikan sa aktuwal na pangyayari sa kasalukuyang panahon sa isang malikhaing pagtatapat ng sining at politika.

Sa mga kuwentong pumaksa sa talamak na kawalang-katarungan, tulad ng “May Luha para kay Gadi,” “Mapuputlang Pangarap,” at “Bawat Walang Hanggang Bukas”; o sa mga akdang naglarawan ng mga sigalot sa pagsasama ng mag-asawa tulad ng “Bawal Pumasok”; o sa mga naratibo ng mga babaeng nagdurusa dahil sa mga kasalanan ng asawa, ama , o ina, tulad ng “Ang Pader” at “Hindi Ka Nag-iisa, Lagi,” ipinusisyon ng may-akda ang mambabasa bilang kabalikat niya sa paglikha hindi ng isa o dalawang kahulugan. Manapa’y, sa bawat pagbasa ng kuwento, gumigitaw ang iba’t ibang kahulugan sa isang komplikadong serye ng paglikha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Nagpatuloy sa pagyabong ang panitikang Pilipino gamit ang iba' ibang wika lalo na nang matapos ang Martial Law kung kailan marami-raming babasahin ang isinilang. Ang mga manunulat na Pilipino ay patuloy na kumatha ng mga tula, maiikling kwento, nobela at sanaysay na pumapaksa sa lipunan, sa kasarian o di kaya naman ay bunga ng mga personal na intensyon o pagnanais na magbahagi ng karanasan sa mambabasa. Higit na naging malay ang mga Pilipino sa sining kaalinsabay ng pag-usbong ng mga workshops dito sa bansa at pati na rin sa ibayong-dagat. Malaki rin ang iniambag ng mass media at internet sa pagbuo ng kamalayang ito. Isinilang rin ang iba't ibang parangal na iginagawad sa mga natatanging manunulat ng ating panahon. Nariyan ang Don Carlos Palanca Awards for Literature, Philippine Free Press, Philippine Graphic, at Home life and Literary Panorama Award. Hindi maitatanggi ang pagsisilbing inspirasyon ng mga parangal na ito sa kapwa baguhan at beteranong manunulat upang sila ay lumikha ng mga akdang maaaring ipagmalaki ng buong sambayanang Pilipino. Ang pagkakaroon ng kontemporaryong panitikan ay nagbibigay rin ng pag-asa sa mga Pilipino na magkaroon ng sariling puwesto ang ating panitikan sa pandaigdigang literatura.