Make your own free website on Tripod.com

 

Panitikan sa Panahon ng mga Kastila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa kabila ng makamundong layuning pagsupil ng mga Kastilang mananakop sa mga Pilipino, hindi maikakaila ang malaking impluwensya ng nasabing Kanluraning bayan sa paghubog at pagtala ng ating panitikan. Ang relihiyon at iba pang institusyong kumakatawan sa kabihasnang Europeo ang nagpayaman sa wika ng mga taga-patag, nagpakilala sa mga dulaan gaya ng komedya, senakulo, sarswela at drama. Bagama't huli na nang dinala ng Espanya dito sa bansa ang ideya ng libertad at kalayaan, naging matagumpay pa rin ito sa paghihimok sa ilang Pilipinong intelektwal at manunulat upang intindihin ang tunay na kahulugan nito.

Tulang Ladino ] Ang Pasyon Bilang Panghalip sa Epiko ] Ang Transpormasyon ng mga Epiko sa Nobela ] Ang Transpormasyon ng mga Kwentong Bayan sa mga Sanaysay at Dagli sa Panahon ng Himagsikan ]