Make your own free website on Tripod.com

Mga Tauhan sa Aliguyon

Mula sa bayang Hannaga

•Aliguyon

–Bida; nagsikap na matapos ang alitan ng kanyang ama at ni Pangaiwan

•Amtalao/Iken

–Ama ni Aliguyon; mayroong kaaway mula sa Daligdigan

•Dumulao

–Ina ni Aliguyon

•Aginaya

–Bunsong kapatid ni Aliguyon

 

Mula sa Bayang Daligdigan

Pangaiwan

–Kaaway ni Amtalao; ama ni Pumbakhayon

•Pumbakhayon

–Nakipaglaban kay Aliguyon upang matapos na ang alitan ng kanilang mga ama

•Dangunay

–Ina ni Pumbakhayon

•Bugan

–Bunsong kapatid ni Pumbakhayon na naging asawa ni Aliguyon

Mula sa Bayang Mumbuluwan

Daulayan

Napag-usapang bayaw ni Pumbakhayon

Dinuganan

Ama ni Daulayan

•Magappid

–Ina ni Daulayan