Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Piling Tula sa Panahon ng Himagsikan:

 

Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ] Dasalan at Toksohan ] Huling Pahimakas ]

 

Mula 1882 hanggang 1896, naging pugad ng mga inteliktwal ang Espanya. Naroon ang mga binatang ilustrado para mag aral gayundin ang mga matatapang na kritiko ng mga prayle. Pinakilala nila ang kanilang pangkat bilang Indios Bravos. Noong 1889, kanilang pinatakbo ang La Solidaridad sumulat sila ng mga sanaysay at mga nobela upang usigin ang Espanya na magpatupad ng reforma sa Pilipinas. Ibig nilang paalisin ang mga prayle, magkaroon ng laya sa pagsasalita, at maidulog sa pamahalaan ang mga suliranin ng bayan. Ang mga matatapang na deklarasyong ito ay nakatawag pansin sa pinunong Peninsulares. Ngunit napakatipid ng kanilang tugon upang umunlad ang buhay sa kolonya dahil na rin sa seryosong kilos ng mga prayle para pagtakpan ang mga aliwaswas sa Pilipinas.

 Noong 1892, itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan. Lihim ang samahang ito at masugid ang pagkilos para buklurin ang taong bayan na sumapi. Ang pagtiwalag ng Pilipinas sa Espanya ang pinakamalinaw nilang layunin. Ngunit naniniwala silang maisasagawa lamang ito sa pamamagitan ng paggamit ng dahas. Taong 1896 nang mabunyag ang Katipunan. Sa gabi noong ika-23 ng Agosto, lantad na nagtipon ang mga Katipunero sa Pugad Lawin. Pinunit nila ang kanilang sedula personal bilang manipestasyon ng kanilang layunin. Ito ang naging hudyat ng maapoy na pagsiklab ng himagsikan sa mga Kastila

 

 

Ang Transpormasyon ng mga Kwentong Bayan sa mga Sanaysay at Dagli sa Panahon ng Himagsikan