Make your own free website on Tripod.com

Laboratoryo at Dambana

 

Kung ako ay bigo at hindi natuto

Sa naiwang aral na maraming siglo,

Kung di ko nakamtam sa mga likha ko

Ang saganang buhay at payapang dako,

Kung ang kabihasnang ito ay patungo

Sa daang madugo na apoy ang dulo,

Kung ito ang bunga ng laboratoryo,

At ng aking kristal na subukang-tubo,

Bayaang magbalik ako sa araro

Na pinanggalingan ng payak na tao,

Ang paniniwala ay muling dadako

Sa tinalikurang sinag sa kalbarayo—

Ako ay babalik na yuko ang ulo

Sa aking iniwang dambana sa kubo!