Make your own free website on Tripod.com

Bugtong

-isang pagsubok sa talino kung saan ang mga tagapakinig ay kinakailangang makita ang pagtatagpo ng literal na bagay na binabanggit at ang bagay na tunay na tinutukoy (A test of wit which requires that the audience see the point of convergence between the object literally described and the object actually referred to)

-humihimok sa paggamit ng metaporikal na uri ng pagtanggap o pagtingin (Inclines to a metaphorical way of seeing)

-pinaiigting ang kakayahan ng mga lumahok upang bigyang pansin ang mga detalye ng mga bagay sa kanilang paligid at ang pag-unawa ng mga ito sa analohiya. Isa rin itong pagsasanay ng memorya (Increases observational skills of participants, perceptions of analogies and exercise of memory).

Ilang halimbawa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munting Dagatdagatan

Binabacor ng danglay          (mata)

Bongbong cong liuanag

con gab-i ay dagat            (banig)

Maputing dalaga

Nagtatalik sa lila              (ampao)

Apat capapang comot

Di natacpan ang tohod          (balang)