Make your own free website on Tripod.com

Bayan Ko

 

Ang Bayan kong Pilipinas

Lupain ng ginto’t bulaklak

Pag-ibig ang sa kanyang palad

Nag-alay ng ganda’t dilag,

At sa kanyang yumi at ganda

Dayuha’y nangahalina

Bayan ko! Binihag ka,

Nasadlak sa dusa.

 

Ibong mang may layang lumipad

Kulungin mo at umiiyak

Bayan pa kayang sakdal dilag

Ang di magnasang makaalpas

Pilipinas kong minumutya,

Pugad ng luha ko’t dalita

Aking adhika Makita kang sakdal laya.