Make your own free website on Tripod.com

Ang Aliguyon bilang Isang Hudhod ng Ifugao

Isang halimbawa ng Epiko ang Aliguyon, ang epiko ng mga Ifugao. Makikita sa Aliguyon ang karaniwang daloy ng kuwento ng mga epiko; nagkaroon si Aliguron ng tawag upang makipagsapalaran, sinubukan ng kaniyang ama ang kakayahan niya sa pakikidigma, nakipaglaban siya ng matagal kay Pumbakhayon, anak ng mortal na kaaway ng kaniyang ama, at sa huli ay nagkaroon ng pagsasaya at pagsasalo-salo ng pakasalan ni Aliguyon ang kapatid ni Pumbakhayon na si Bugan. Ang kagitingan at katapangan ni aliguyon ay talagang nakakamangha; walang ordinaryong tao ang kayang makipaglaban na sibat ang gamit sa loob ng ilang mahabang taon. Kitang-kita sa kaniya ang katangian ng isang huwarang Ifugao; siya ay matapang, masipag, at higit sa lahat, may paggalang sa mga bathala at sa mga magulang. Maaring tinitingala si Aliguyon ng mga Ifugao at nagsisilbing huwaran na dapat gayahin ng bawat Ifugao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagbakas ng Kulturang Ifugao ] Mga Tauhan ng Aliguyon ] Ang Pagtatapos at Konteksto ng Aliguyon ]